ایران.تهران و بقیه نقاط کشور

09127954079

ساعت پاسخگویی : 08:00 – 24:00


کفسابی سنگ

11

یکی دیگر از کاربرد های سنگسابی و کفسابی در زمانیه که ساخت و ساز ساختمان تمام شده و عملیات
سنگ فرش صورت گرفته اما هنوز قسمت هایی از سنگ کف شما فضای خالی وجود داشته
باشه که به اثر عوامل مختلف دیگه سنگ سر جای خود سفت نیست در کل کیفیت سنگ ممکنه
بعد از سال ها استفاده کم بشه که تنها دوای درد این مشکل انجام سنگسابی تا شفافیت ،
زیبایی و روشن شدن سنگ کف رو برای شما به ارمغان بیاره.

11

شرکت کفسابی و سنگسابی اسدی